SZERYF

Posługujący się inną tożsamością dowódca frakcji Policji, która zdołała przeniknąć w szeregi wrogiego Nowego Początku. Raz na turę może nawrócić bandytę na swoją stronę i przyłączyć go do frakcji. Jeśli zbierze 5 takich osób, zagwarantuje sobie zwycięstwo - jeśli nie uda mu się 4 razy, to zostanie złapany i zamordowany.

PORUCZNIK

Tę rolę otrzymuje trzech przysłanych przez wojsko do pomocy Szeryfowi graczy. Porucznicy mogą chronić przed śmiercią i infiltracją dwoje zawodników, którzy są w szeregach ich frakcji. Nie mogą oni zostać zabici w konwencjonalny sposób - mogą zginąć jedynie przez zdarzenia losowe.

OCHOTNIK

Gracz, którego zrekrutował Szeryf do pomocy w walce z Nowym Porządkiem.