OSTATNIA WOLA

Ostatnia Wola to przywilej każdej osoby, która umiera. W zależności od tego jakie stanowisko otrzymała w grze ma do wyboru różne opcje testamentu.

Z Ostatniej Woli mogą korzystać jedynie zabici przez frakcje lub na skutek głosowania.

Ofiary zdarzeń losowych oraz innych efektów Ostatniej Woli nie mają do niej prawa.

KULT:

Mistrz - Oddanie potrójnego głosu na Prokuratora w następnej turze LUB zabranie życia pierwszemu według listy w oknie chatu graczowi życia i przekazanie go zmarłemu członkowi swojej frakcji.

Następca - Dołączenie do frakcji losowego cywila LUB oddanie podwójnego głosu na Prokuratora w następnej turze.

Szpieg - Oddanie podwójnego głosu na Negocjatora w następnej turze LUB poznanie  w pokoju Kultu tożsamości trzech wybranych przez siebie osób.

Wierny - patrz: Cywil.

DETEKTYWI:

Prokurator - Oddanie połowy swoich punktów na rzecz członków frakcji (jeśli Prokurator zarobił 120 punktów to zachowuje je i przekazuje 60 z nich na wszystkich członków frakcji) LUB wskrzeszenie dowolnego członka swojej frakcji.

Negocjator - Zabicie Szpiega Kultu LUB odebranie 1/3 punktów wszystkim członkom frakcji Kultu.

Patomorfolog - Zabranie dowolnej innej osoby ze sobą do grobu LUB podwojenie premii punktowych otrzymanych z sekcji zwłok.

Policjant - patrz: Cywil

NOWY PORZĄDEK:

Herszt - Publiczne ujawnienie tożsamości dwóch poruczników LUB ogłaszanie każdego nowego członka w frakcji Policji przez następne 3 tury. (TYLKO JEŚLI SZERYF DALEJ ŻYJE)

POLICJA:

Szeryf - Bezwzględne odebranie Nowemu Porządkowi dwóch bandytów LUB natychmiastowa śmierć Informatora.

INNI:

Cywil - Oddanie podwójnego głosu na wybraną przez siebie osobę w przyszłej rundzie LUB oddanie połowy swoich punktów wybranej osobie (jeśli cywil zarobił 120 punktów to zachowuje je i przekazuje 60 z nich wybranej osobie)

Kat - Oddanie życia jednej z zabitych przez siebie osób LUB zabranie życia dowolnej osobie wraz ze sobą.

Wróżbita - Odjęcie wszystkim żyjącym 10 punktów LUB publiczne zdemaskowanie wybranej przez siebie osoby.

Szczęśliwiec - Odebranie 10 punktów wszystkim członkom frakcji, która postanowiła zabić Szczęśliwca LUB wybranie następnego Szczęśliwca.

Ostatnia Wola jest przydzielana na odpowiedzialność graczy - to oni muszą poinformować Mistrza Gry o chęci jej wypełnienia, jeśli nie zrobią tego od razu po swojej śmierci (mają na to czas do następnego głosowania) Ostatnia Wola przepada.