W jaki sposób przebiega gra?

W każdej rundzie możemy zauważyć następujący schemat gry:

- Gracze przybywają do lokacji z powodu kolejnego paradoksu czasowego wywołanego przez eksperymenty naukowców.

- Następuje przerywnik, w którym wszyscy zapoznają się z lokacją i opisują klimatycznie swoje poczynania.

- Dotychczasowe zajęcia graczy przerywa jakieś wydarzenie, które najczęściej zwiastuje czyjąś śmierć.

- Wkrótce okazuje się, w jakim stanie jest poszkodowany gracz...

        + jeśli gracz jest ranny trafia pod opiekę Medyka.

        - jeśli gracz jest martwy następuje głosowanie.

- Osoba wyznaczona przez Mistrza Gry robi głosowanie, po czym liczy głosy wszystkich graczy i sumuje je podając wynik Mistrzowi Gry.

- Mistrz Gry ogłasza, kto zostaje zabity przez graczy.

- Kat wykonuje okrutny wyrok, po czym Mistrz Gry ogłasza, jakie stanowisko zajmował zmarły.

- Wydarzenia następne zataczają krąg. (Od punktu 3.)

Kiedy gra się kończy?

Może stać się to w przypadku, kiedy dana frakcja osiągnie swój cel:

Cel Zabójców: Eliminacja wszystkich graczy + Próg Wspólnoty: 180

Cel Straży: Eliminacja Zabójców + Próg Wspólnoty: 200

Cel Innowierców: Nawrócenie 8 graczy, w tym jednego członka Straży + Próg Wspólnoty:175

Cel Cechu Cywilnego:  Eliminacja Herszta Zabójców lub Hierarchy Innowierców + Próg Wspólnoty: 210

Co to jest ta Wspólnota?

Wspólnota to nic innego jak czynnik wpływający na zjednoczenie frakcji.

Każde stanowisko swoim działaniem może dodać lub odjąć nieco Wspólnoty.

Po upadku do niskiego progu Wspólnoty Frakcja rozpada się, a wszyscy jej poplecznicy stają się Cywilami.

PROGI WSPÓLNOTY DLA FRAKCJI:

Straż - 35

Zabójcy - 50

Innowiercy - 30

Cech Cywilny - 40

JAK ZOSTAJE DODAWANA WSPÓLNOTA?

Zabójcy:

Udane zabójstwo - +5

Nieudane zabójstwo - -5

Zabójstwo członka własnej frakcji - -10

Śmierć członka frakcji - -10

Śmierć Herszta - -22

Ranny członek frakcji - -5

Śmierć członka Straży - +5

Śmierć Króla - +20

Straż:

Udana obrona - +5

Ranna osoba - -2

Śmierć członka frakcji - -5

Śmierć Króla - -25

Wykorzystanie umiejętności Króla - +15

Zabicie członka Zabójców - +10

Śmierć Herszta - +20

Innowiercy:

Udane nadanie znamienia - +5

Ranny członek frakcji - -5

Śmierć członka frakcji - -10

Śmierć Hierarchy - -25

Śmierć Oświeconego - +10

Naznaczenie Strażnika - +10

Wykorzystanie umiejętności Hierarchy - -15

Cech Cywilny:

Dołączenie Cywila - +5

Śmierć członka frakcji - -5

Śmierć Rządcy - -15

Ranny Cywil - -5

Śmierć Obrońcy - +2

Uzbrojenie Obrońcy - +5

Bunt - +150